Skip to main content

‘Mensen maken de plek’

Stage in Rusland

Anniek volgt de onderzoeksmaster literair vertalen aan de Universiteit Utrecht en ging op stage in Rusland.

Rusland

“Ik ben gespecialiseerd in de talen Engels, Nederlands en Russisch. Mijn eerste ervaring in Rusland was als uitwisselingsstudent en tijdens mijn tweede verblijf in Rusland liep ik stage bij het Nederlands Instituut in St. Petersburg. Rusland heeft mij van jongs af aan geïntrigeerd. Ik had het beeld van Rusland als een verre, grootse plek die ik me moeilijk kon inbeelden. Ook had het iets verboden en gevaarlijks voor mij. Ik had het idee dat als je in Rusland kunt wonen je bijna alles wel aankunt, onder anderen door de grote culturele en sociale afstand van Nederland.”

Nederlands in Sint Petersburg

“Ik liep dus stage bij het Nederlands Instituut in St. Petersburg.Dit is één van de onderzoeks- en kennis instituten die de Nederlandse taal en cultuur in andere landen promoot. Het instituut organiseert culturele evenementen in Rusland en probeert Russische studenten aan te moedigen om in Nederland te studeren. Twee jaar daarvoor was ik al naar Rusland geweest als uitwisselingsstudent. Dit was toen geen leuke ervaring. Dat kwam ondermeer door mijn matige beheersing van het Russisch, waardoor ik het gevoel had dat ik geen contact kon maken met de Russen die ik tegenkwam. Omdat ik wist dat ik bij een tweede bezoek graag in een veilige omgeving zou zitten waarin ik dingen te doen zou hebben, begeleid zou worden én de mogelijkheid zou krijgen mijn Russische taal op te frissen, wilde ik terug naar Rusland, deze keer om stage te lopen.

Ik liep vier dagen in de week stage en ik hield mij vooral bezig met communicatietaken. Zo vertaalde ik artikelen voor de website en Facebookpagina van het instituut van het Russisch naar het Nederlands en hielp ik bij het organiseren van evenementen, waarbij ik informatie gaf over studeren in Nederland aan geïnteresseerde Russische studenten en universiteiten. Bij dit soort gelegenheden fungeerde ik ook als tolk bij gesprekken tussen Nederlandse universiteiten en Russen. Ik heb veel contacten opgedaan bij de expatgemeenschap in St. Petersburg. De community van expats en internationale mensen is heel hecht, dus mensen zijn altijd bereid om iets te gaan ondernemen. Ook kwam ik via couchsurfing in contact met Russische meisjes.”

Geen discussie

“Toen ik de tweede keer naar Rusland ging was ik veel meer gewend aan het land, de mensen en de cultuur. Natuurlijk zijn er ook minder leuke kanten aan het land. Ik had af en toe te maken met seksisme en racisme. In mijn stageperiode was er sprake van politieke spanningen tussen Nederland en Rusland, door de arrestatie van een Russische diplomaat in Den Haag. Vervolgens werd een Nederlandse diplomaat in zijn huis in Moskou vastgebonden en werden de muren van zijn woning beklad met anti-gayleuzen. Ik heb na mijn eerste verblijf geleerd hoe ik met dit soort dingen om moet gaan en ga discussies over racisme en seksualiteit liever uit de weg. Ik vind niet dat ik anderen de les hoef te lezen over hoe zij hun leven leiden.”

Mensen maken de plek

“Hoewel ik mijn Russisch enorm heb verbeterd en van het land en de Russische mensen ben gaan houden, zou ik niet permanent in Rusland willen wonen. Ik zou iedereen een verblijf in het buitenland aanraden. Door mijn sociale netwerk met de expat community, maar ook met Russen zelf, besef ik dat een plek je niet gelukkig maakt: mensen maken de plek. Dit is iets wat ik mee wil geven aan anderen.”