Subsidies

Ben je op zoek naar subsidie voor jouw internationale projecten of activiteiten? Je vindt hier een overzicht van Europese en nationale subsidieprogramma’s en fondsen. Je kunt je zo oriënteren op mogelijkheden voor financiering in de sectoren zorg en welzijn, jeugd, onderwijs en cultuur.

Alertfonds
Wereld
Jongeren
Eenmalige en kleinschalige projecten voor en door jongeren met progressieve ideeën.
Anna Lindh Foundation
Wereld
Organisaties
Innovatieve projecten waarin organisaties uit landen boven en onder de Middellandse Zee samenwerken.
Creative Europe
Wereld
Organisaties en individuen
Europese subsidieregelingen in de audiovisuele en culturele sector.
DanceWEB
Wenen
Dansers en choreografen
Beurs om deel te nemen aan een internationaal trainingsprogramma op het gebied van dans.
EDULINK
Wereld
Instellingen voor hoger onderwijs
Programma dat regionale en multilaterale netwerken binnen het hoger onderwijs ondersteunt.
Employment and Social Innovation-programme
Europa
Organisaties
Programma dat zich op Europees niveau inzet voor hervorming van de arbeidsmarkt en sociale zekerheid.
Erasmus+
Europa
Jongeren en organisaties
Subsidieprogramma dat activiteiten in het buitenland binnen de sectoren onderwijs, jeugd en sport stimuleert.
eTwinning
Europa
Scholen
Buitenlandervaring voor leerlingen met behulp van ICT.
EUREGIO
Nederland, Duitsland
Organisaties
Bevordering van grensoverschrijdende samenwerking aan de Nederlands-Duitse grens.
Euro-Med Youth Programme
Europese Unie, partnerlanden
Jongeren
Uitwisselingen, vrijwilligerswerk en netwerkactiviteiten voor jongeren.
Europe for Citizens
Europa
Organisaties
Stimulering en realisering van internationale culturele samenwerking.
European Cultural Foundation
Wereld
Organisaties en individuen
Ondersteuning van nieuwe ideeën en grensoverschrijdend samenwerken in de culturele sector.
European Solidarity Corps
Europa
Jongeren en organisaties
Subsidieprogramma voor Europees Vrijwilligerswerk, Solidariteitsprojecten en Werkervaringsplekken en Banen
Europees Jeugdfonds
Europa
Jongeren, jongerenorganisaties
Financiële ondersteuning voor Europese jongerenactiviteiten.
Euroscola
Europa
Middelbare scholieren
Via Euroscola kunnen middelbare scholieren een dag Europarlementariër zijn.
Fundatie van Renswoude
Nederland
Studenten
Studiebeurs of renteloze lening om een studie/stage te bekostigen.
Horizon 2020
Europa
Organisaties
EU-gezondheidsprogramma gericht op innovatie en grensoverschrijdend samenwerken.
Lions International Youth Exchange Program
Wereld
Jongeren
Uitwisselingsprogramma voor jongeren om in contact te komen met andere culturen.
Mama Cash
Wereld
Vrouwenrechten-groepen
Ondersteuning voor vrouwengroepen die zich inzetten voor vrouwenrechten.
Mondriaan Fonds
Wereld
Culturele instellingen, kunstenaars
Ondersteuning van bijzondere en vernieuwende projecten in de kunstsector.
Open Society Foundation
Wereld
Organisaties en individuen
Financiering voor initiatieven die moeten leiden tot duurzame, sociale verandering.
Roberto Cimetta Fonds
Wereld
Professionals in de kunstsector
Stimulering van artistieke uitwisseling en mobiliteit van professionals in de kunstsector.
Stichting De Rose Jo(n)ker
Europa
Activisten
Financiering voor ludieke acties voor de emancipatie van homo's, lesbiennes en transgenders.
Stichting Kinderfonds van Dusseldorp
Wereld
Organisaties
Projecten die een bijdrage leveren aan de levensvreugde van gehandicapte kinderen.
Stichting Voeten in de Aarde
Wereld
Organisaties en individuen
Voeten in de Aarde ondersteunt kleinschalige projecten die de wereld verbeteren.
Vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M
Wereld
Organisaties en individue
Steun voor kinderen en jongeren in een achterstandssituatie.
XminY Solidariteitsfonds
Wereld
Groepen en organisaties
XminY steunt wereldwijd organisaties die werken aan een rechtvaardigere samenleving.
YouthActionNet Laureate Global Fellowship
Wereld
Jonge ondernermers
Deelname aan het eenjarige Laureate Global Fellowship programme (o.a. skill building en netwerken).

VOLG ONS OP INSTAGRAM  Instagram, ONTVANG ALLE UPDATES  Nieuwsbrief  OF STEL EEN VRAAG  Email.

VOLG ONS OP INSTAGRAM  Instagram

ONTVANG ALLE UPDATES  Nieuwsbrief

OF STEL EEN VRAAG  Email