Alertfonds

Waar: Wereld
Voor wie: Jongeren tussen de 18 en 32 jaar
Budget/financiering: Tussen de € 250 en € 1.500 per project, maximaal € 15.000

Alert wil de positie van jongeren in en buiten Nederland verbeteren en streeft naar een fundamentele verandering in de maatschappij. Het fonds subsidieert eenmalige en kleinschalige jongereninitiatieven, zoals demonstraties, workshops, publicaties of manifestaties. Denk aan thema’s als natuur en milieu, hiv/aids en seksualiteit, emancipatie en participatie of democratisering en vrijheid van meningsuiting.

⇱ Alertfonds
Postbus 16122
2301 GC Leiden
alert@alertfonds.nl