Euro-Med Youth Programme

Waar: Europese Unie en 8 partnerlanden (Algerije, Egypte, Israel, Jordanië, Libanon, Marokko, Palestina, Tunesië)
Voor wie: jongeren
Budget/financiering: afhankelijk van het project

Het Euro-Med Youth Programme is een regionaal programma gericht op jongerenmobiliteit, wederzijds begrip, niet-formeel leren en intercultureel leren. De algemene doelstelling is het ondersteunen en versterken van de participatie van jongeren en jongerenorganisaties in de Euro-Mediterrane regio (Europa en Algerije, Egypte, Israel, Jordanië, Libanon, Marokko, Palestina, Tunesië) bij het ontwikkelen van een maatschappelijk middenveld en in de democratie. Het programma verleent subsidie voor jongerenuitwisselingen, vrijwilligerswerk en voor trainingen en netwerken.