Europe for Citizens

Waar: Europa
Voor wie: maatschappelijke organisaties, culturele organisaties, gemeenten en provincies
Budget/financiering: verschilt per actie

In het EU-programma Europe for Citizens staat het bevorderen van debat, reflectie en samenwerking op het gebied van herdenken, Europese integratie en geschiedenis centraal. Daarnaast wil het programma de participatie in het (Europese) democratische proces stimuleren. Subsidie wordt vooral verleend aan samenwerkingsprojecten op één van deze thema’s. Om in aanmerking te komen voor subsidie, dien je met partners uit één of meer deelnemende landen samen te werken.

Europe for Citizens wordt uitgevoerd door:

⇱ Dutch Culture
Bezoekadres
Herengracht 474
1017 CA Amsterdam
Postadres
Postbus 15648
1001 NC Amsterdam
+31 (0)20 616 4225
post@dutchculture.nl