European Cultural Foundation

Waar: Europa en daarbuiten
Voor wie: organisaties en individuen uit de culturele sector in Europa en daarbuiten
Budget/financiering: afhankelijk van het project

De basis van projectfinanciering van de European Cultural Foundation is het uitwisselen van kennis, het creëren van netwerken en het vinden van nieuwe wegen om grensoverschrijdend te werken op cultureel gebied. Het fonds richt zich op cultuur en daarbinnen op mobiliteit, media en kunsten:

  • Media: de mediaprogramma’s promoten toegankelijke openbare ruimtes voor debat, conflict, delen en leren, met een focus op jongeren en jonge professionals.
  • Kunsten: het kunstenprogramma werkt aan het tot stand brengen van een productieve relatie tussen Europa’s artistieke gebieden en de bredere sociale en culturele context waarin de kunsten opereren.

Er wordt gezocht naar projecten met hoge professionele normen, vormen van samenwerking en Europese relevantie.

⇱ European Cultural Foundation
Jan van Goyenkade 5
1075 HN Amsterdam
The Netherlands
020 – 573 38 68
ask@culturalfoundation.eu