Horizon 2020

Waar: Europa
Voor wie: organisaties in de gezonheidszorg actief in onderzoek, technologische ontwikkeling of innovatie
Budget/financiering: verschilt per project

Dit EU-gezondheidsprogramma loopt van 2014 tot 2020 en heeft de volgende doelen:

  • een goede gezondheid bevorderen, ziekten voorkomen en een gezonde levensstijl stimuleren door gezondheid in alle beleidsterreinen te integreren;
  • de EU-burgers beschermen tegen ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen;
  • bijdragen aan innovatieve, efficiënte en duurzame gezondheidszorgstelsels;
  • de EU-burgers toegang geven tot een betere en veiliger gezondheidszorg.

In totaal heeft het programma 449,4 miljoen euro om te investeren. Projecten op het gebied van onderzoek en innovatie op één van bovengenoemde thema’s komen in aanmerking voor subsidie. Samenwerken met buitenlandse partners is verplicht.

⇱ Horizon 2020
The Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA)
DRB A3/042
L-2920 Luxembourg
+352-4301-32015
Chafea@ec.europa.eu