Mondriaan Fonds

Waar: wereld
Voor wie: culturele instellingen, kunstenaars
Budget/financiering: afhankelijk van het project

Het Mondriaan Fonds is het landelijke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten in de kunstsector. Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend door culturele instellingen uit Nederland en op de Caribische eilanden. Zij kunnen subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld kennis- en ervaringsuitwisseling, informatie- en voorlichtingsactiviteiten maar ook voor producten en materialen of om een bepaalde collectie tentoon te kunnen stellen. Ook kunstenaars zelf kunnen subsidie aanvragen, bijvoorbeeld om hun werk te presenteren in het buitenland.

⇱ Mondriaan Fonds
Postbus 773
1000 AT Amsterdam
Bezoekadres: Brouwersgracht 276, 1023 HG Amsterdam
020 – 523 1523
info@mondriaanfonds.nl