Open Society Foundation

Waar: wereld
Voor wie: organisaties en individuen
Budget/financiering: verschilt per project

Open Society is een netwerk van 25 onafhankelijke fondsen in o.a. Afrika, Azië, Rusland, Europa, Turkije en de Verenigde Staten. Het algemene doel van de fondsen is ‘open maatschappijen’ te creëren in de eerder genoemde landen. Een ‘open maatschappij’ steunt op wetgeving, een democratisch gekozen regering, een gevarieerde civil society, respect voor minderheden en een vrije markt-economie. De fondsen ondersteunen programma’s op de volgende terreinen: onderwijs, hoger onderwijs, media en communicatie, civil society, milieu, wetenschap, kunst en cultuur, economische herstructurering en hervormingen. De fondsen zijn NGO’s en hebben hun eigen budgetten, programma’s en prioriteiten. Enkele voorbeelden van gefinancierde programma’s zijn herstructurering van het onderwijs, de zaken- en administratieve sector, ontwikkeling van NGO’s, cursussen Engels, seminars en subsidies voor studenten uit Midden- en Oost-Europa voor een studie in EU-landen.

⇱ OSI Open Society Institute – New York
400 West 59th Street
New York
1-212-548-0600