Stichting Voeten in de Aarde

Waar: wereld
Voor wie: organisaties en individuen
Budget/financiering: giften, garanties of leningen

Voeten in de Aarde zet zich in voor het verbeteren van de wereld en ondersteunt kleinschalige, originele en inspirerende activiteiten die hieraan bijdragen. Voorbeelden van projecten zijn het opleiden van Cliniclowns in Roemenië, het opzetten van een straatkinderrestaurant en een sportcomplex in Peru, het organiseren van workshops om landbouwgereedschap te maken in Argentinië en het aanleggen van waterleidingen in een Nepalees dorp. Er is een uitgesproken voorkeur voor projecten, waarbij duidelijk sprake is van eigen initiatief en inbreng van de doelgroep. Aanvragen voor projecten op humanistische grondslag verdienen de voorkeur boven projecten vanuit een specifiek geloof of gericht op mensen met een specifieke geloofsovertuiging.

⇱ Stichting Voeten in de Aarde
p/a Weerdsingel oz 28
3514 AB Utrecht
info@voetenindeaarde.nl