XminY Solidariteitsfonds

Waar: wereld
Voor wie: groepen en organisaties
Budget/financiering: afhankelijk van het project

XminY steunt wereldwijd organisaties die werken aan een rechtvaardigere samenleving. De projecten die gesteund worden zijn divers van aard. Het gaat om groepen en organisaties die zich inzetten voor bijvoorbeeld de positie van migranten, rechten van seksuele minderheden, antiracisme, landrechten, betere arbeidsomstandigheden, demilitarisering, milieu, klimaat en een eerlijke verdeling van de welvaart. Kenmerkend voor de door XminY gesteunde projecten is de kritiek op het huidige systeem en het plaatsen van mens, dier en natuur boven economische belangen.

⇱ XminY Solidariteitsfonds
De Wittenstraat 43-45
1052 AL Amsterdam
020-6279661
info@xminy.nl