Employment and Social Innovation-programme

Waar: Europa
Voor wie: organisaties die projecten uit willen voeren die gericht zijn op de arbeidsmarkt van heel Europa
Budget/financiering: maximaal 80% van de kosten van het project

Het EU programma voor Employment and Social Innovation ondersteunt Europese lidstaten bij het hervormen van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Het programma loopt van 2014 tot 2020 en heeft een budget van iets meer dan 900 miljoen euro voor:

  • modernisering van de arbeidsmarkt en het beleid (61% van het budget);
  • arbeidsmobiliteit (18% van het budget);
  • micro-kredieten en sociaal ondernemersschap (21% van het budget).

Organisaties uit EU-landen, kandidaat- en potentiële kandidaat-lidstaten en EVA/EER-landen (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) kunnen subsidie aanvragen. Alleen activiteiten die duidelijk op heel Europa gericht zijn en door hun schaal Europese meerwaarde kunnen bieden, worden ondersteund.

⇱ Employment and Social Innovation-programme 2014-2020
European Commission
DG Employment, Social Affairs & Inclusion
B-1049 Brussels
BELGIUM